Missie en visie

 

Huid Nederland (v/h Huidpatiënten Nederland) maakt zich sterk voor alle mensen met een huid- of haaraandoening. Huid Nederland verenigt mensen met een huid- of haaraandoening met als doel hun positie in de zorg en de kwaliteit van zorg te versterken. Huid Nederland gaat hier komende jaren op drie fronten aan werken:

* bij de zorgprofessionals ten aanzien van kwaliteit en inhoud
* bij de zorgverzekeraars ten aanzien van het verzekerde pakket
* in de samenleving ten aanzien van kennis en acceptatie.

We doen dit vanuit het motto: patiënten sterker maken door te werken aan integrale zorg.

 

Visie

Huid Nederland is een bundeling van patiënten en patiëntenorganisaties op het gebied van huid- en haaraandoeningen. Het motto van Huid Nederland luidt: Samen staan we sterk.

Samenwerking, met als doel een steunpunt te zijn voor mensen met een chronische en/of erfelijke huidaandoening. Huid Nederland richt zich op het ontwikkelen van activiteiten die de doelstelling van de individuele vereniging overstijgen, alsook op de belangenbehartiging van huid- en haarpatiënten in het algemeen. De bundeling van kennis en ervaring maakt een krachtiger optreden naar politiek, overheid en zorgverzekeraar mogelijk.

Huid Nederland handelt vanuit het patiëntenperspectief. Dit perspectief gaat uit van een autonomie patiënt, die zelf beslist voor de zorg en behandeling die hem of haar het beste past. Hiervoor is deskundig advies en ondersteuning van zorgprofessionals nodig. Samen geven zij vorm en inhoud aan de dienstverlening. Patiënt en zorgprofessional zijn coproducent.

Deze visie leidt tot de volgende definitie voor integrale zorg:

Integrale zorg betekent zorg gericht op de individuele behoeften van de patiënt, waarbij zorgprofessionals en de patiënt hun activiteiten zoveel mogelijk op elkaar afstemmen, zodat er een samenhangend aanbod ontstaat. Een belangrijk deel van de zorg is zelfzorg. Ondersteuning bij zelfmanagement is daarom een belangrijk onderdeel van integrale zorg.

Vanuit deze visie kijkt Huid Nederland ook naar de zorg op organisatie- en beleidsniveau. We zoeken de samenwerking met organisaties van zorgprofessionals en zorgverzekeraars om samen inhoud te geven aan integrale zorg vanuit patiëntenperspectief. We nemen verantwoordelijkheid voor het mede ontwikkelen van betere zorg vanuit patiëntenperspectief en het bevorderen van maatschappelijke participatie.

Dit hebben wij uitgewerkt in een visiedocument en kwaliteitscriteria.

 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

 
 

Volg Huid Nederland

𝕏