Re-integratie

Aan het werk blijven

Als je werk je te zwaar dreigt te worden, bespreek dan samen met je werkgever mogelijke oplossingen. Bijvoorbeeld door:

 • Je werk anders over de week verdelen
 • Je werktijden aanpassen
 • Andere taken
 • Probeer ook zelf met ideeën en oplossingen te komen
 • Focus vooral op wat je wél kunt

Kom je er niet uit of wil je eens met iemand overleggen, maak een afspraak met je bedrijfsarts. Je hoeft niet ziek thuis te zijn om een afspraak met de bedrijfsarts te maken. Of laat je coachen. Bij het Centrum Chronisch Ziek en Werk vind je professionele coaches die zelf ervaring hebben met een chronische aandoening. Wil je graag dat iemand met jou meedenkt, of wil je hulp bij re-integratie? Neem dan contact op met het Centrum Chronisch Ziek en Werk.

Uitgevallen op het werk

Ondanks al je inspanningen kan het gebeuren dat je je toch moet ziekmelden. Wat belangrijk is, is na te gaan wat het werk voor jou (te) zwaar heeft gemaakt? Zijn het bijvoorbeeld je werkzaamheden zelf, de deadlines die je moet halen, of heb je te maken met onbegrip van collega’s? Ga ook na of klachten als jeuk, pijn of vermoeidheid jou beperken in je mogelijkheden.

Wanneer je in loondienst werkt en bent uitgevallen, moet je samen met je werkgever er alles aan doen om weer terug aan het werk te komen. Dit is geregeld in de Wet Poortwachter. Het UWV heeft een handig stappenplan gemaakt waarin je precies kunt zien wat er moet gebeuren en wanneer.

Afhankelijk van de afspraken die je werkgever heeft gemaakt met een arbodienst of zelfstandig werkende bedrijfsarts, word je heel snel, of uiterlijk na 6 weken opgeroepen voor een gesprek met de bedrijfsarts. Medewerkers van de arbodienst of de bedrijfsarts begeleiden je tijdens je afwezigheid door ziekte. De bedrijfsarts adviseert jou en je werkgever tijdens je re-integratie.

Na 6 weken moet er in ieder geval een probleemanalyse komen. In die analyse staat wat je met je gezondheidsklachten wel of (nog) niet kunt. Uiterlijk in de 8e week moet er een plan van aanpak liggen, waarin staat welke stappen jij en je werkgever nemen voor jouw terugweg naar je werk. Lees hier meer over de rol van de bedrijfsarts.

Het is heel verstandig om vanaf het begin een dagboek bij te houden, waarin je kort en bondig schrijft:

 • met wie je een afspraak hebt en wanneer
 • de uitkomsten van de gesprekken
 • wat je zelf doet om je herstel te bevorderen zodat je weer aan het werk kunt

Ook is het van belang dat je meer inzicht krijgt in wat je beperkingen zijn én wat je wel kunt met jouw gezondheidsklachten. Hoe duidelijker jij daarin bent, hoe gemakkelijker het wordt (weer) aan het werk te gaan. Als je ziekgemeld bent, is het belangrijk dat je ook zelf in actie komt. Ter inspiratie: lees het artikel van Maaike van Son, loopbaancoach.
Andere informatie over je plichten tijdens ziekte vind je op de website van het UWV.

Blijf contact houden

Wanneer je bent uitgevallen, is het verstandig om contact te houden met je collega’s. Je toont daarmee interesse in het werk en je collega’s weten hoe het met je gaat. De drempel om terug te keren is dan lager. Kijk of het bijvoorbeeld wel lukt om naar teambesprekingen te gaan. Zo weet je wat er op jouw werk speelt.

Tips bij terugkeer

Vermoeidheid, jeuk en pijn komen vaak voor bij huidproblemen. Dat kost veel energie. Hieronder enkele tips hoe je met verminderde energie om kunt gaan:

 • Zoek voor jezelf uit wat jij nodig hebt om te kunnen werken
 • Verdeel je energie goed, pas je werktempo aan en neem regelmatig rustpauzes
 • Wissel zwaar en licht werk met elkaar af en spreid jouw werk zoveel mogelijk over de week
 • Doe de meest ingewikkelde taken op de momenten waarop je de meeste energie hebt
 • Doe taken die je weinig enerige kosten op de momenten waar je minder energie tot je beschikking hebt
 • Kijk of je jouw werktijden of rooster kunt aanpassen aan jouw mogelijkheden
 • Onderzoek of er een mogelijkheid is om gedeeltelijk thuis te werken
 • Trek op tijd aan de bel als de werkdruk te hoog wordt
 • Geef je grenzen aan. Wat kan wel, wat kan écht niet en waar zit er speelruimte

WIA-aanvraag

Let op! Ben je na twee jaar nog ziek dan moet je zelf een WIA-uitkering aanvragen. Zorg dat je alle benodigde papieren op tijd hebt verzameld. Naar aanvragen WIA-uitkering

Meer informatie

Wil je handige tips en oplossingen voor het omgaan met beperkingen op het werk? Er bestaat een checklist met ideeën en aandachtspunten voor jou, je werkgever en de bedrijfsarts. Deze vind je op de website van Fit for Work Nederland.

Mijn re-integratieplan

Wil je zelf aan de slag met je re-integratie? Maak een account aan op Mijn re-integratieplan. Op deze website vind je allerlei tips en informatie om je te helpen bij je re-integratie.

 

 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433

taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

 
 

Volg Huid Nederland

𝕏