RESULTAAT VAN DE URTICARIA ENQUÊTE

 

bij-welke-arts

 

In de maand februari 2020 stuurden wij een enquête uit onder Urticaria patiënten. In een zestal vragen konden de respondenten aangeven hoe het verloop van de ziekte is en of en hoe zij dit bijhouden. Onderstaand een korte samenvatting van de antwoorden. 

Conclusies

  • 40% is onder behandeling bij een dermatoloog.
  • 41% houdt klachten bij om arts de ernst en frequentie toe te lichten.
  • 38% doet dat niet omdat ze het ook zonder bijhouden goed aan hun arts kunnen uitleggen.
  • Anderen geven aan het al zolang te hebben dat het niet meer nodig is, maar er wordt ook aangegeven dat er soms geen energie meer is om het bij te houden, of dat het teveel focus legt op het ziek zijn.
  • 69% van de ondervraagden wil wel gebruik maken van een korte vragenlijst om de klachten met de arts te delen à48% heeft de voorkeur voor een digitale vragenlijst of app

 

De beantwoording van de vragen is anoniem gedeeld met Novartis (alleen wanneer daar toestemming voor was gegeven).

 

 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433 
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

 
 

Volg Huid Nederland

𝕏