Politiek: met de zorg win je geen verkiezingen

Geplaatst op 15-11-2023  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Peter van den Broek

Met € 111,3 miljard is de zorg inmiddels met 25% de grootste ‘kostenpost’ van de Rijksbegroting. De toekomstige betaalbaarheid en houdbaarheid van de zorg bij ongewijzigd beleid worden sterk betwijfeld. Keuzen zijn noodzakelijk als je alle onderzoeksrapporten en adviezen van de afgelopen tijd ziet. Zo stelt begin november het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat fundamentele keuzen lang niet altijd gemaakt worden: ‘… maar moet ook worden bepaald waar wel of geen zorg voor wordt verleend en wat mensen wel of niet vergoed krijgen.’ (zie: Kwesties voor het kiezen 2023).
Toch blijft het in de aanloop naar de landelijke verkiezingen van 22 november rondom dit thema vrij stil. Opvallend? Misschien niet.


Want welke partij denkt stemmen te winnen met de boodschap dat er geschrapt gaat worden in de zorg? Dan liever wat hoog over zeggen dat met preventie en meer samenwerking er veel te bereiken is in de zorg. En pas bij het coalitie-akkoord en de uitwerking in de jaren daarna de echte maatregelen nemen. Al leert de ervaring dat het uiteindelijk aankomt op algemene maatregelen als het verkleinen van het basispakket en het beperkt laten groeien van de beschikbare budgetten. Maar omdat de vraag en de kosten (zoals dure geneesmiddelen) harder groeien dan de beschikbare middelen, betekent dit per saldo een bezuiniging.


Het hele zorgstelsel is inmiddels zo ingewikkeld geworden dat het ook voor de politiek vaak niet duidelijk is aan welke knoppen gedraaid kan worden. Daar komt bij dat een groot deel van die knoppen door anderen dan de overheid bediend worden: de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders.

Weten wat de politieke partijen over de zorg zeggen?

Verkiezingswijzer Artsenfederatie KNMG.
Deze bevat een overzicht op een 20-tal thema’s, waaronder: preventie en leefstijl; bestaanszekerheid; levenseinde; digitale zorg/kunstmatige intelligentie (AI); houdbaarheid zorg; personeelstekort; medicijntekort

Standpunten zorgthema’s Independer
Zorgstelsel: behouden of veranderen; Zorgverzekering: kosten en inhoud.
Bij een aantal partijen kan ook een vergelijking gemaakt worden met hun programma’s van eerdere verkiezingen

Zorgkieskompas
Het ZorgkiesKompas is een hulpmiddel voor iedereen die een weloverwogen stemkeuze wil maken. Met 30 stellingen biedt het Zorgkieskompas een uitgebreid overzicht van de standpunten van politieke partijen met betrekking tot de zorg en ondersteuning in Nederland.
Het Zorgkieskompas is ontwikkeld door het onderzoeksbureau KiesKompas, in samenwerking met ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland.

Analyse verkiezingsprogramma’s ouderenzorg ActiZ
ActiZ heeft de verkiezingsprogramma’s beoordeeld aan de van hand van zes essentiële vragen voor de toekomst van de zorg voor ouderen.

Keuzes in Kaart 2025-2028, Doorrekening CPB
De uitgaven aan zorg nemen bij alle van de 8 doorgerekende partijen toe. In het basispad stijgen de zorguitgaven met 13 mld euro. Enkele partijen laten de zorguitgaven meer toenemen dan in het basispad, GroenLinks-PvdA het meest. Deze partij verlaagt het verplichte eigen risico met honderd euro per persoon. De VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie bevriezen het eigen risico op het niveau uit 2024. GroenLinks-PvdA, de ChristenUnie en Volt breiden het basispakket in de zorgverzekeringswet (Zvw) uit. De VVD bevriest de inhoud van het basispakket, zodat deze niet langer automatisch meegroeit met de stand van wetenschap en praktijk. Alle partijen, behalve JA21, willen een hoofdlijnenakkoord afsluiten om de groei van de Zvw-uitgaven te dempen.

 

Zorg en de Verkiezingen in de media

. Rtl verkiezingsdebat met 6 partijen: nos-bericht

. het grote zorgdebat KNMG 13/11


 

Contactgegevens

073 - 22 00 433
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

 
 

Volg Huid Nederland

𝕏